پوشاک

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود

با رسته‌های گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶

اشتغال‌زایی با ایجاد و توسعه مراکز و خانه‌های صنایع خلاقانه

مراکز تولید خلاقانه در ایران در استان‌های سمنان، کردستان، کرمانشاه و خوزستان راه‌اندازی شده است. برنامه‌ریزی هم شده که در آینده نزدیک این کارگاه‌ها در تمام استان‌های کشور راه‌اندازی شوند.

در سرتاسر جهان، درحال‌حاضر، ۵۷۸۰ مرکز کالاهای خلاقانه بومی در سطح جهان فعال‌اند. تا سال ۲۰۱۸ این تعداد به ۳۷هزار مرکز افزوده می‌شود. هدف از راه‌اندازی این مراکز، حمایت از کارآفرینان خلاق، تولید و کسب‌وکار، اتصال به بازار بین‌المللی و صادرات، آموزش و ارائه فضا و خدمات به تولیدکنندگان کالاهای بومی با هدف نشر دانش است و این قطب‌ها تاکنون در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز ایجاد شده است.

کارگاه‌های مرتبط با تولید کالاهای خلاقانه بومی، در اشتغال‌زایی آن‌قدر مؤثر است که هم‌اکنون ۴۰درصد نیروی کار آمریکا را شامل می‌شود. یکی از دلایل اصلی توسعه این‌دست مراکز در جوامع امروزی پیوند بین سنت و مدرنیته است. به‌نظر می‌رسد که یکی از راه‌های حفظ فرهنگ‌های ملی و بومی، توسعه این‌دست کارگاه‌ها باشد. توسعه صنایع‌دستی در قالب این کارگاه‌های خلاقانه محقق می‌شود و یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد مشاغل جدید با صرف کمترین هزینه است و تکنیک‌های هنری را ترویج می‌کند.

خوشبختانه کشور ما، ایران، پایه‌های لازم را برای توسعه صنایع‌دستی و براساس آن توسعه گردشگری داراست. صنایع‌دستی ایران تکنیک‌های زیادی دارد که بسیاری از آن‌ها در سطح جهانی ناشناخته است. ایجاد توسعه این کارگاه‌های خلاقانه‌ می‌تواند در این زمینه مثمر باشد.

در همین راستا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای گردشگران، راه‌اندازی موزه زنده، آموزش هنرمندان، برگزاری سمینار و کارگاه خلاقیت ازجمله راهکارهای ترویج این امر است که در چند وقت اخیر موردتوجه سازمان میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی و گردشگری بوده است. با رایزنی‌های صورت‌گرفته با سازمان یونیدو برای ایجاد این کارگاه‌ها اعتبارات لازم نیز اخذ شده است.

با توجه به ظرفیت غنی و بالا در صنایع‌دستی ایران، ایجاد مراکز صنایع خلاق بومی می‌تواند به توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال پایدار در هنر و صنعت ایران کمک کند. به همین منظور، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پروژه تحلیلی و کاربردی در این حوزه فعال شده است.

صنایع‌دستی ایران، به‌عنوان صنعتی مستقل و بومی، شاخص‌ترین ژنراتور اشتغال‌زایی در ایران محسوب می‌شود. بر همین اساس، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طرحی درخصوص تأسیس خانه صنایع‌دستی در تمام استان‌های ایران به‌اجرا درآورد. در اکثر موارد خانه‌های تاریخی زیبایی برای این منظور درنظر گرفته شده‌اند.

درنهایت باید گفت ایجاد این کارگاه‌های خلاقانه می‌تواند یکی از رسته‌هایی باشد که مشکل بیکاری را در کشور حل می‌کنند؛ ازاین‌رو، توجه ویژه به این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.

*. گزارش از فؤاد شمس، کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بودفریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کالاهای بی کیفیت چینی بازار آذربایجان غربی را به رکود کشاند

خرید کالای ایرانی

اگرچه مردم ایران در سالهای اخیر با گسترده تر شدن رکود اقتصادی و بیکاری جوانان چاره را در حمایت از تولید و اشتغال جوانان از طریق خرید کالای ایرانی دیده اند اما سیل وسیع کالاهای بی کیفیت چینی همچنان بازار ایران را در سیطره خود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه،  رکود حاکم بر بازار بلای جان تولید داخل شده است، روشن است که تولیدکنندگان ایرانی به حمایت بیشتری نیازمندند که این حمایت می‌تواند در قالب کارهای مختلفی انجام شود که البته حمایت دولت از کالای ایرانی از جمله آنهاست ولی چون دستورالعمل‌های دولتی تا کنون نتیجه چندانی نداشته بنابراین مثل اغلب وقایع کشور ناچاریم دوباره دست به دامان مردم شویم و از آنان رسماً و علناً بخواهیم کالای ایرانی بخرند حتی اگر از کیفیت آن چندان رضایت هم نداشته باشند.

سالهاست که کشوری که در مناسبات دیپلماتیکمان از آن به‌عنوان کشور دوست و برادر یاد می‌شود عملاً تیشه به ریشه تولیدات این مملکت زده و کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکسته است، در سالهای اخیر علاوه بر آنکه دسته بیل و سنگ‌پا نیز با دلار دولتی از چین وارد کشورمان کرده‌ایم چشممان به واردات بعضاً مهر و تسبیح چینی نیز روشن شده و بازارهای مذهبی‌ترین شهرهای کشورمان مزین به انواع تولیدات چینی است و در همین بازارها آنچه بیش از همه غریب و ناشناس است محصولات کارخانجات ایرانی است.

بازار ایران در سیطره کالاهای چینی بی‌کیفیت

اکنون کشور چین چند سالی است که بازار ایران را تسخیر کرده است و کالاهای بی‌کیفیتش را در هرجایی از ایران می‌توانید پیدا کنید.

در حالی کالاهای چینی کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکسته که فقط عده معدودی از طریق واردات آن سود هنگفت به جیب می‌زنند.

به‌سبب ورود کالاهای چینی بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت به بازار ایران, مصرف‌کننده از خرید کالای ایرانی منصرف می‌شود و دود این کار نیز مستقیماً به چشم تولیدکننده داخلی می‌رود و در نهایت اقتصاد مملکت را از پای درمی‌آورد.

با خرید هر قلم کالای ایرانی می‌توانیم از تولید ملی و اشتغال جوانان مملکت خودمان حمایت کنیم و شاهد پیشرفت کشور عزیزمان باشیم چراکه چرخه اقتصادی هر کشوری به عواملی مهم از جمله تولیدات ملی آن کشور بستگی دارد و با رونق بازار و خروج از رکود، هر کشوری می‌تواند از قدرت اقتصادی بهره‌مند باشد.

قاچاق کالا به داخل کشور اشتغال را از جوانان ایرانی می‌گیرد

البته از منظر برخی دولتمردان خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید و اشتغال در کشور خوب است ولی این بدان معنی نیست که مردم عزیز ایران به هر قیمتی که باشد کالای ایرانی می‌خرند و طبیعی است که مردم بیشتر آن کالایی را خریداری می‌کنند که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار باشد.

یکی دیگر از عواملی که به تولید کالای ایرانی و به‌خصوص فروش کالای ایرانی صدمه می‌زند بحث قاچاق کالاست که متأسفانه علی‌رغم اینکه نیروهای مرزبانی در همه حال با وقوع قاچاق در کشور مبارزه می‌کنند ولی با این حال هنوز شاهد حجم عظیمی از ورود کالای قاچاق به کشور هستیم که این پدیده نان تولیدکنندگان کشور را آجر می‌کند و مشکلات فراوانی برای مملکت به بار می‌آورد.

تضمین اشتغال جوانان با خرید کالای ایرانی

محمد عزیزی با اشاره به مزایای خرید کالای ایرانی به خبرنگار تسنیم گفت: اگر کالای ایرانی توسط مردم خریده شود جوان ایرانی به سر کار می‌رود و اشتغال آفرینی می‌شود و از ورود قاچاق کالا نیز جلوگیری می‌شود.

میلاد ناصرزاده بیان کرد: مسئولین اگر از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور و واردات بی‌رویه جلوگیری کنند و از تولید داخلی حمایت کنند بیشتر مشکلات حل می‌شود و دیگر در بازار شاهد جنس‌های بی‌کیفیت چینی نمی‌شویم.

سینا سلماسی در رابطه با اینکه کالاهای ایرانی را ترجیح می‌دهد یا کالای خارجی را افزود: تا این لحظه بیشتر کالای چینی خریداری کرده‌ام ولی از این به بعد سعی در خرید کالای ایرانی خواهم داشت چراکه با خرید هر کالای ایرانی یک جوان ایران مشغول به کار می‌شود.

ضرورت تولید کالای ایرانی باکیفیت

یوسف خادمی از شهروندان ارومیه‌ای تصریح کرد: اگر جنس کالای ایرانی خوب باشد من هم طبیعی است که متمایل به خرید کالای ایرانی می‌شوم و ملاک من برای خرید کیفیت و قیمت مناسب است و پیام من به هم‌میهنان عزیزم این است که اگر ما می‌خواهیم کشورمان پیشرفت کند باید از تولید ملی و داخلی حمایت کنیم.

محمد حبیب‌پور گفت: من از مردم عزیز ایران خواهش می‌کنم که کالای ایرانی را بیشتر بخرند تا جوانان شغل پیدا کنند و صاحب درآمد شوند و من هم بیشتر کالای ایرانی خرید می‌کنم.

ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی به‌سبب واردات بی‌رویه

خلیل ابراهیمی گفت: ظاهر کالاهای چینی خوب است ولی از نظر جنس و باطن از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند ولی کالاهای ایرانی حتی اگر ظاهر خوبی هم نداشته باشند اما از نظر جنس از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: متأسفانه بازار ایران پر از کالاهای چینی شده است که سود واردات آن به جیب افرادی اندک می‌رود و سبب می‌شود که جوانان و تولیدکنندگان ایرانی دچار بیکاری و ورشکستگی شوند.

سامان ولی‌زاده از شهروندان ارومیه‌ای که به‌گفته خود درآمد ناچیزی دارد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: من نیز مایل هستم که کالای ایرانی بخرم و از تولید و اشتغال کشورم حمایت کنم ولی در هنگام خرید زمانی که ملاحظه می‌کنم کالای مشابه چینی قیمتی پایین‌تر از کالای ایرانی دارد و برای استفاده من نیز مناسب است و از نظر مالی مناسب است بالاجبار کالای چینی را می‌خرم.

تقدیر از مرزبانی به‌دلیل مبارزه با قاچاقچیان

وی افزود: امیدوارم دولت با کاهش قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان و همچنین فعالیت بیشتر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، من و امثال من که درآمد پایینی داریم هم بتوانیم کالای ایرانی با قیمت خوب و کیفیت مناسب خریداری کنیم.

آراز افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از جنبه‌ای دیگر به اهمیت خرید کالای ایرانی نگاه کرد و گفت: پدیده قاچاق در کشور وجود دارد که در این رابطه عملکرد نیروهای مرزبانی و امنیتی کشور واقعاً جای تشکر دارد و متأسفانه در راه مبارزه با قاچاق تعداد زیادی از این نیروها به‌خصوص در مرزهای آذربایجان غربی به شهادت رسیده‌اند ولی مسئولین و دولتمردان پیگیری کنند که این پدیده قاچاق چگونه روی می‌دهد چراکه این موضوع سبب آسیب دیدن جدی تولیدکنندگان و ناتوانی آنها در عرضه کالا می‌شود.

در این پست قصد داریم ایده هایی که به سادگی با نمد قابل اجرا هستند رو برای شما به نمایش بگذاریم.

برای اجرای اکثر این ایده ها به نمد در رنگ های مختلف، قیچی، نخ در رنگ های مختلف، سوزن، کاغذ برای الگو، مداد گچی یا ماژیک الگو برای کشیدن الگو روی نمد، وکمی خلاقیت برای دوخت و دوز نیاز دارید.

۱. زرافه فانتزی

برای درست کردن این عروسک جذاب کافیه کمی از رشته گلدوزی هم سررشته داشته باشید. الگوی این عروسک به راحتی از روی تصویر قابل برداشته.

 

۲. تزئین یقه

با استفاده از نمد های رنگارنگ و بریدن اشکال گل و برگ، به زیبایی می تونید لباس های ساده رو تزئین کنید.

۳. عروسک های انگشتی

با استفاده از نمد های رنگی و کمی خلاقیت می تونید این عروسک های انگشتی رو برای بچه هاتون درست کنید. قطعا خیلی به ایجاد خلاقیت در اونها کمک خواهید کرد.

الگوی این عروسک ها به راحتی از تصویر قابل استخراجه

۴. گیفت 

ممکنه بخواین تو مهمونیا به بچه ها شکلات یا پاستیل بدین. می تونین با یه ترفند ساده این کارو جذاب تر کنید. می تونین یه کیف کوچیک نمدی درست کنید و توشو با پاستیل یا آبنبات پر کنید!

 

۵. زیرلیوانی

می تونید با نمد زیرلیوانی های زیبا درست کنید.

 

۶. کابل جمع کن

با نمد های رنگی می تونید یه کابل جمع کن با مزه درست کنید!

۷. گل و پاپیون درست کنید

برای تزئین تل، هدبند یا سنجاق سر ازشون استفاده کنید.

 

امروزه بسیاری از مردم ترجیح می دهند که بصورت آنلاین اقدام به خرید خدمات و محصولات مورد نیاز خود بکنند، چرا که این نوع از خرید کردن ها منافع بسیار زیادی در پی دارد. با این وجود، این روش در کنار مزایای مختلف دارای معایبی هم هست و این مطلب در دو بخش مختلف قصد دارد به موضوع این مزایا و معایب بپردازد.

 ۱- این روش خرید پیدا کردن محصولات را ساده می کند

پیدا کردن یک محصول بصورت آنلاین به مراتب راحت تر از پیدا کردن آن در فروشگاه های فیزیکی محلی و سطح شهر است. در یک فروشگاه شما باید برای یافتن یک محصول مورد نظر خود جستجو کنید؛ اگر در آن فروشگاه عرضه نمی شود، مجبور هستید برای یافتن آن به چندین مکان دیگر هم سر بزنید که خود فرایندی خسته کننده و زمان بر است. با این وجود در شرایط آنلاین قادر به جستجو هر محصولی در هر وبسایت از طریق امکان جستجو در آن وبسایت هستید. اگر آن وبسایت خاص آن محصول را در برای عرضه موجود نداشت، خیلی راحت بدون هدر دادن زمان می توانید به یک وبسایت دیگر وارد شوید، بدون اینکه زمان آنچنانی را از دست بدهید.

 

۲- محصولاتی که از این طریق به فروش می رسند اغلب ارزان تر از نمونه های بازار هستند

محصولاتی که بصورت آنلاین عرضه می شوند، اغلب از نمونه مشابه یا عینا مثل خودشان که در فروشگاه های محلی و خشت و گلی عرضه می شوند، ارزان تر هستند. دلایل مختلفی هم برای این مسئله عنوان می شود. یک مورد اینکه یک فروشگاه آنلاین دارای هزینه های سربار اجاره مکان، برق، صندوق دار و . . . نیست. همچنین ممکن است تهیه و عرضه یک محصول در یک شهر یا استان دیگر به نسبت ارزان تر باشد. در چنین شرایطی استفاده از خدمات خرید آنلاین به منظور صرفه جویی بسیار عقلانی تر به نظر می رسد. مثلا خصوصا در مورد دستگاه یا خودروهایی که قدیمی هستند، اگر یکی از لوازم جانبی آنها خراب شده و نیاز به تعویض داشته باشد، برای تهیه آنها در صورتی که به وبسایت های فروشنده لوازم دست دوم مراجعه کنید، به مراتب در تهیه آن نسبت به مراجعه به نمایندگی های اصلی و درخواست برای تهیه یک قطعه نایاب قدیمی ارزان تمام می شود، خصوصا اگر این نمایندگی ها مجبور به تهیه آنها از بازار خارج از کشور باشند.

خرید آنلاین

 

۳- این کار موجب صرفه جویی در زمان و انرژی می شود

شما نیازی به هدر دادن زمان خود برای مراجعه حضوری به فروشگاه ها، کنار آمدن با جمعیت مردم و در صف ایستادن ها را ندارید. کل فرایند خرید از فروشگاه های محلی خصوصا اگر از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنید، بسیار خسته کننده و و زمان بر می شود. تمام این مشکلات و مسائل را به راحتی می توانید با توسل به خرید آنلاین پشت سر بگذارید.

 

۴- خرید بصورت آنلاین انتخاب های بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد

زمانی که بصورت آنلاین خرید از آزادی در انتخاب ویژه ای برخوردار هستید. اینترنت مجموعه وسیع تری از محصولات را در اختیار شما قرار می دهد که قابل مقایسه با محصولات عرضه شده در فروشگاه های سطح شهر از نظر تنوع و تعداد نیست.

 

۵- در خرید آنلاین بدست آوردن یک فرصت یا پیشنهاد خوب بسیار ساده تر می شود

در این شیوه از خرید می توانید از امکان انتخاب خود در قابل انعطاف بودن قیمت استفاده کنید. به این ترتیب که اگر قیمت درج شده در یک سایت توسط یک فروشنده به نظر شما منطقی نبود می توانید در سایت های دیگر برای یافتن آن محصول یا مشابه با آن مصحول تلاش کرده و محصول را به قیمت دیگری تهیه کنید. البته درست است که این شیوه خرید برای شما در فروشگاه های محلی سطح شهر هم ممکن است، اما طبیعتا برای اجرا آن نیاز به مدت زمان و انرژی بسیار بیشتری دارید.

 

۶- مشتریان اغلب از خرید خود راضی هستند

این روزها، خرید آنلاین تقریبا از اعتماد زیادی از طرف مشتریان برخوردار شده است. فروشنده به بازخورد و نظرات درج شده توسط مشتریان اهمیت می دهند. اگر به سایت هایی که در آنها ابزاری برای نظر سنجی و امتیاز دهی به کل فرایند خرید از طرف مشتریان قرار داده شده، دقت کنید می بینید، که سایت های معتبر توجه خاصی به این نظرات و بازخوردها داشته و در صورت درج نظر منفی حتما برای جلب رضایت مشتری مورد نظر اقدامی را صورت داده و آن را به اطلاع دیگر مصرف کنندگان می رسانند.

 

خرید آنلاین

 

۷- معمولا حمایت و پشتیبانی از مشتری در این خرید ها وجود دارد

برخی از سایت ها هستند که به عنوان واسطه ای بین فروشنده و خریدار عمل کرده و در واقع خودشان مالک و فروشنده محصول مورد نظر نیستند، در این سایت ها شما مبلغ محصول مورد نظر را به سایت پرداخت کرده و پس از تحویل گرفتن کالا فروشنده پول خود را از سایت دریافت می کند. در این مدل ها اگر فروشنده موفق به تحویل کالا نشود، شما با سایت طرف بوده و به راحتی قادر به استرداد هزینه پول خود از این سایت ها هستید.

 

۸- پیدا کردن محصولات نایاب اغلب ساده تر است

خرید آنلاین در یافتن و تهیه کردن محصولات نایاب که در هر نقطه از شهر به راحتی پیدا نمی شود، بسیار مفید و کاربردی است. به عنوان مثال، من خودم اخیرا موفق به تهیه یک قطع از لوازم یدکی خودرو خودم از طریق سایت شیپور شده بودم که قیمت آن هم نسبت به فروشگاه های سطح شهر به نسبت ارزان تر برایم تمام شد.

 

۹- خرید آنلاین موجب حفظ حریم خصوصی شما می شود

برخی از کالاها وجود دارند که شما در واقع تمایلی به خریدن آنها در بین مردم ندارید، یعنی شاید دوست نداشته باشید که کسی اطلاع داشته باشد که شما این محصولات را خریداری کرده اید. در این روش در حالی که از حریم شخصی خود محافظت کرده اید، به راحتی قادر به خرید هر نوع محصولی هم هستید.

 

۱۰- با این کار شما از صنعت تجارت الکترونیک حمایت می کنید

پیشرفت و ترقی کسب و کارهای آنلاین در واقع به تعداد افراد بیشماری کمک می کند. اکنون دیگر افراد بسیار زیادی که قادر به خریدن یا حتی اجاره کردن یک مکان فیزیکی برای راه اندازی فروشگاه خودشان نیستند به راحتی می توانند یک فروشگاه آنلاین را برای خود راه اندازی کنند و محصولات و خدمات مختلفی را از داخل منزل برای فروش در این وبسایت ها عرضه کنند. این موضوع نقش بسیار مهمی را در کاهش دادن نرخ بیکاری بازی می کند.

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()